Gilded goddess, vernis rose poudré

Gilded goddess-essie-vernis-01-essieGilded goddess-essie-vernis-01-essie essie

Gilded goddess

vernis à ongles à ongles rose poudré aux sous-tons bleus et à l’effet nacré ton sur ton

similar shades to love

Easy Freezy essie Easy Freezy ballet sneakers essie ballet sneakers pucker up essie pucker up Exotic liras essie Exotic liras